Gözle Muayene (VT)

  Bilimsel Temeli

  Bir ürünün yüzeyindeki süreksizlikler, yapısal bozukluklar, yüzey durumu gibi kaliteyi etkileyen parametrelerin optik bir yardımcı (büyüteç gibi) kullanarak veya kullanmaksızın muayene edilmesidir.

  Gözle muayene çok basit bir metot olarak görünse de kendine özgü incelikleri vardır. Genellikle bir başka tahribatsız muayene metodunun uygulanmasından önce yapılması gereken bir çalışmadır. Zaten diğer tahribatsız muayene yöntemleri için hazırlanmış uygulama standardlarının çoğunda da öncelikle gözle muayene yapılması ve bulguların kaydedilmesi istenir.

  Uygulama Alanları

  Metalik veya metalik olmayan bütün malzemelere uygulanabilir. Muayene yüzeylerine ulaşabilirlik durumuna göre gerektiğinde endoskoplar gibi yardımcı gereçler de kullanılabilir.

  Uygulama

  Çoğu durumda muayene yüzeyi hazırlığı olarak yüzey temizliği yapılması istenmez. Daha doğrusu yüzeyin, beklenen hataların en iyi görüneceği şekilde olması gerekir. Yeterli ışık şartları altında ve uygun bakma açılarında inceleme yapılmalıdır.

GÖRSELLER

Kullanılan EN ve ISO Standartları

Genel:

 • EN 13018 – Tahribatsız muayene – Gözle muayene-Genel kurallar
 • ISO 3057 – Tahribatsız muayene – Metalografik replika tekniği ile yüzey muayenesi
 • EN ISO 3058 – Tahribatsız muayene – Gözle muayene için yardımcı malzemeler – Düşük büyütmeli büyüteçlerin seçilmesi
 • EN 13927 – Tahribatsız muayene – Gözle muayene – Teçhizat
 • EN 1330-10 – Tahribatsız muayene – Terminoloji – Bölüm 10: Gözle muayenede kullanılan terimler

Kaynaklar:

 • EN ISO 17637 – Ergitme kaynaklarının tahribatsız muayenesi – Ergitme kaynaklı birleştirmelerin gözle muayenesi
 • EN ISO 5817 – Kaynak – Çelik, nikel, titanyum ve bunların alaşımlarında ergitme kaynaklı (demet kaynağı hariç) birleştirmeler – Kusurlar için kalite seviyeleri

Dökümler:

 • ISO 11971 – Çelik dökümlerin yüzey kalitesi için gözle muayene