Radyografik Muayene (RT)

Yüksek enerjili elektromanyetik dalgalar malzemeye nüfuz eder. Malzemeye nüfuz eden ışınım malzemenin diğer tarafına konan ışınıma duyarlı filmi etkiler…

Ultrasonik Muayene (UT)

Ultrasonik Muayene, malzeme içerisinde bulunan süreksizliklerin tespiti için kullanılır. Ultrasonik test sistemleri ultrasonik muayene cihazı, problar ve bağl…

Manyetik Muayene (MT)

Tahribatsız muayene yöntemlerinden bir diğeri, manyetik partiküllerle muayene yöntemidir (magnetic particle testing, MT). Bu yöntem sadece demir, kobalt…

Penetrant Muayene (PT)

Tahribatsız muayene yöntemlerinden biri olan penetrant muayene (penetrant testing, PT), özellikle basınçlı kaplarda malzeme ve kaynak yüzeylerindeki hatala…

Gözle Muayene (VT)

Bir ürünün yüzeyindeki süreksizlikler, yapısal bozukluklar, yüzey durumu gibi kaliteyi etkileyen parametrelerin optik bir yardımcı (büyüteç gibi) kullan…