Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Politikamız

M ve H Madeni İmalat Kontrol Taahhüt Tic. Ltd.Şti.; Çalışanlarını iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için lüzumlu olan işlemleri yapmayı, bu işlemleri sağlamak için gerekli araçları noksansız olarak bulundurmayı hedef ilke olarak benimsediğinden iş sağlığı ve güvenliği konusunda “ÖNCE GÜVENLİK” ilkesine inanarak yaklaşmaktadır. Bu ilkenin uygulanabilmesi için tüm çalışanlar işlerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kurallara kesinlikle riayet edeceklerdir. Çünkü hiç bir iş, çalışanlarımızın can güvenliği ve sağlığını tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli değildir.

M ve H Madeni İmalat Kontrol Taahhüt Tic. Ltd.Şti.; ülkemizdeki veya çalışılan ülkelerdeki yürürlükte bulunan tüm İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği mevzuatlarına, (kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliklere) uluslararası anlaşmalara, imzaladığı sözleşme ve şartnamelere uymayı taahhüt etmektedir.
M ve H Madeni İmalat Kontrol Taahhüt Tic. Ltd.Şti.; faaliyetleri sırasında kaza olasılığını kaynağında önleyerek oluşabilecek kazaları en aza indirmeyi ve meslek hastalığı oluşmaması yönünde çaba göstermeyi, vazgeçilmez öncelikli hedef olarak kabul etmektedir.
M ve H Madeni İmalat Kontrol Taahhüt Tic. Ltd.Şti.; İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) faaliyetlerindeki tüm süreçlerde çalışmalarını sürdürerek sürekli olarak iyileştirme yapacak, böylelikle tehlikeleri minimuma indirecektir.