Faaliyetlerimiz

M ve H Madeni İmalat Kontrol Şirketinin faaliyetleri genellikle aşağıdaki işlemleri içermektedir:

  • Gama ya da X-ışınları kaynaklarını kullanarak kaynak içi hataları Tahribatsız Muayenesi
  • Sözleşmede belirlenen kaynak ve tahribatsız muayene şartnamelerine uygun değerlendirme
  • Proje tahribatsız muayene faaliyetlerinin organizasyonu
  • X veya gama ışınları tekniklerini kullanarak kaynak filmi çekimi, manyetik , ultrasonik, penetran ve göz ile muayene yöntemlerini uygulamak,
  • Film proses işlemlerini (banyo,kurutma,vs..)
  • Film değerlendirmesini yaparak raporlandırılması
  • Sözleşme şartlarını dikkate alarak , ultrasonik, girici sıvı yöntemleri gibi diğer tahribatsız muayene yöntemlerinin de standartlara uygun olarak raporlandırılması ve değerlendirilmesi .